Jesteś w: Strona g?wna

Szanowni Pa?stwo!

Przedsi?biorstwo BUDMET-CARBO sp z o.o. w Legnicy ma przyjemno?? zaprezentowa? Pa?stwu zakres ?wiadczonych przez nas us?ug:

  • Regeneracja cz??ci maszyn zu?ytych w procesie produkcji (wirniki pomp, elementy hydrauliki si?owej, wa?y itp.)
  • Prewencyjne wytwarzanie pow?ok ochronnych podatnych na ?cieranie typu metal-metal, metal-minera? (rury wieszakowe, panele ekranowe kot?w energetycznych)
  • Metalizacja natryskowa:
- metalizacja konstrukcji stalowych (mosty, wiadukty, zbiorniki) - cynkiem,  aluminium
- metalizacja wk?adw rurowych wymiennikw ciep?a - aluminium
- metalizacja pow?ok dekoracyjnych - mied?, br?z
  • Zabezpieczenie antykorozyjne
  • Obrbka strumieniowo-?cierna powierzchni stalowych

Przedsi?biorstwo Handlowo Us?ugowe  BUDMET-CARBO sp z o.o. w Legnicy wydzielone zosta?o w 1996 roku z Przedsi?biorstwa Budownictwa i Metalizacji BUDMET sp. z o.o. powsta?ego w 1990 roku.

Najwa?niejsz? dziedzin? jak? zajmuje si?, od ponad dwudziestu lat, s? roboty antykorozyjne konstrukcji stalowych oraz regeneracji cz??ci maszyn wraz z nak?adaniem pow?ok ochronnych zwi?kszaj?cych odporno?? na ?cieranie.

Zlecone prace wykonujemy na terenie w?asnej bazy w Legnicy lub bezpo?rednio u Zleceniodawcy.
Proponujemy dobr technologii w zale?no?ci od stopnia zanieczyszczenia konstrukcji, zaawansowania korozji i wymaga? wytrzyma?o?ci pow?oki.

Posiadamy wysoko wyspecjalizowan? kadr? pracownikw. Metalizatorzy maj? specjalistyczne uprawnienia wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Firma wyposa?ona jest w niezb?dny sprz?t dla realizacji wymienionych wy?ej robt.

Copyright © Budmet-Carbo sp. z o.o.
Metalizacja natryskowa i antykorozja od 1990r.

Realizacja: Neoartis