Jesteś w: Strona g?wna Wa?niejsze realizacje

Wa?niejsze realizacje z ostatnich lat

 • Zabezpieczenie antykorozyjne stykw monta?owych oraz malowanie nawierzchniowe elementw Mostu P?nocnego w Warszawie - powierzchnia 17700 m2 w latach 2010 - 2011
 • Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji hali produkcyjnej w Legnicy dla firm SHANA Polska - 7000 m2, pow?oka malarska firmy SIKA - w roku 2011
 • Zabezpieczenie antykorozyjne wiaduktw w ci?gu u. Modli?skiej w Warszawie - 2600 m2 w roku 2011
 • Zabezpieczenie antykorozyjne pi?ciu obiektw in?ynierskich w?z?a autostradowego "So?nica" k. Gliwic - powierzchnia 20 000 m2 w latach 2009-2010
 • Metalizacja na wytwrni konstrukcji stalowych elementw mostu nad rz. Wis?a w Pu?awach, zabezpieczenie stykw monta?owych oraz malowania nawierzchni na budowie w Pu?awach - powierzchnia 20 000 m2 - lata 2007-2008
 • Metalizacja na terenie wytwrni konstrukcji stalowych mostu nad rz. Odr? we Wroc?awiu - 2006 r. - powierzchnia 15 000 m2, zabezpieczenie antykorozyjne stykw monta?owych oraz malowanie nawierzchniowe - 2007-2008 rok
 • Wykonanie robt antykorozyjnych stykw monta?owych oraz malowanie nawierzchniowe wiaduktu drogowego w ci?gu ulicy Poleczki w Warszawie, powierzchnia 13 000 m2 - 2007 rok
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dwch wiaduktw drogowych w ci?gu drogi krajowej nr 61 w Legionowie, realizacja w latach 2008 i 2009.
 • Estakada w ci?gu drogi krajowej nr 3 w Mi?dzyrzeczu. Metalizacja oraz malowanie nawierzchniowe - powierzchnia 6 000 m2 - 2006 rok


Wa?niejsze realizacje w latach wcze?niejszych

 • Metalizacja wk?adu rurowego oraz p?aszczy wymiennikw ciep?a sukcesywnie od 1990 do 2010 roku. Wykonana zosta?a przez ten czas metalizacja setek kilometrw rur. Dla zapewnienia odpowiedniej jako?ci tych prac posiadamy p?automatyczn? lini? produkcyjn?.
 • Zabezpieczenie antykorozyjne (metalizacja i malowanie) zapory wodnej na rzece Witka w Bogatyni
 • Metalizacja na terenie wytwrni konstrukcji stalowych w latach 1999-2007 mi?dzy innymi takich obiektw jak: Most Siekierkowski, Most ?wi?tokrzyski, Most im. Sucharskiego w Gda?sku, estakady nad rzek? Wart? w ?remie, obiekty in?ynierskie dla autostrady A4, most drogowy nad rzek? Odr? w Szczecinie
 • W zakresie regeneracji mi?dzy innymi:
- z?by koparki dla Grnictwa Odkrywkowego Zag??bia Koni?skiego,
- naprawianie pow?ok z?bw koparek dla kopalni Turw,
- regeneracja wirnikw pomp wody obiegowej dla Elektrowni Turw,
- naprawianie rur, kolan oraz ekranw kot?w energetycznych, regeneracja wa?w k? czerpakowych dla Famago w Zgorzelcu

Copyright © Budmet-Carbo sp. z o.o.
Metalizacja natryskowa i antykorozja od 1990r.

Realizacja: Neoartis