Budmet – Carbo

Certyfikaty

Certyfikaty

Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu:

– Opinia Centralnego Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu

– Certyfikat powłoki antyerozyjnej z przetopem

– Certyfikaty natrysku cieplnego łukowe

– Certyfikaty pracowników wydane przez Urząd Dozoru technicznego oraz Instytut Mechaniki Prezyzyjnej w Warszawie

  • – na natrysk cieplny łukowy Zn i Al.
  • – natrysk cieplny gazowo proszkowy z przetopem