Budmet – Carbo

Usługi

Zakres świadczonych usług oraz stosowane technologie

Antyerozja

skutecznie zabezpieczają powierzchnie m.in. takich elementów jak: ekrany kotłów pyłowych, ekrany kotłów fluidalnych, rury przegrzewaczy, elementy przewodów pyłowych, aparaty żaluzjowe, wentylatory

 

• powłoka odporna na oddziaływanie atmosfery korozyjnej gazowej wysokotemperaturowej, zawierającej związki siarki, chloru, amoniak i innych związków chemicznych występujących w atmosferze kotów energetycznych,
• bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna i erozyjna,
• pełna ochrona rur przed korozją niskotlenową, także przy ograniczeniu emisji NOx metodami pierwotnymi.
• powłoka bezobsługowa o trwałości co najmniej 10 lat
• zachowanie własności ochronnych w temperaturze do 650°C,
• powłoka całkowicie nieprzepuszczalna dzięki zastosowaniu porowatość powłoki < 0,1%
• trwałe połączenie metalurgiczne z podłożem
• twardość powłoki 45-60HRc
• brak wpływu technologii wykonania powłoki na strukturę i własności wytrzymałościowe podłoża.
• pełna ochrona rur całkowicie eliminująca konieczność stosowania innych metod zapobiegania korozji niskotlenowej
• brak ograniczeń sterowania procesem spalania w kotle
• możliwość spalania biomasy, opadów i innych paliw alternatywnych przy pełnej ochronie rur
• eliminacja ryzyka postojów awaryjnych
• wzrost dyspozycyjności kotła
• obniżenie kosztów remontów
• zerowe nakłady na eksploatację i utrzymanie powłoki

Antykorozja

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych: mostów I wiaduktów

Antyerozja i anytkorozja z przetopem

Natrysk cieplny proszkowo gazowy z późniejszym przetopem rur podgrzewaczy i przegrzewaczy wody i pary

Charakterystyka powłoki:
kompozyt metaliczny z twardymi fazami węglikowymi, wykonana w technologii natrysku cieplnego, w skład powłoki wchodzą następujące pierwiastki FeCrBWMoSiCMn i inne

Parametry powłoki B-CarboV23:

  • grubość w zakresie 500-800 um wg DIN EN ISO
  • średnia mikrotwardość powłoki > 950 HV0.3 zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 5,3 6,1 wg. DIN EN ISO 14923 ISO 4516
  • porowatość powłoki < 8% wg. DIN EN 14923
  • przyczepność powłoki > 40MPa wg. DIN EN 582
KADRA /UPRAWNIENIA

Postaw na profesjonalizm

Posiadamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę pracowników. Metalizatorzy mają specjalistyczne uprawnienia wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie oraz Urząd Dozoru Technicznego we Wrocławiu

Korzyści

Za pomocą naszych powłok ochronnych poprawisz parametry użytkowe zużytych lub uszkodzonych elementów.

Dzięki naszym powłokom możesz znacząco zwiększyć wytrzymałość części maszyn i urządzeń kluczowych dla Twoich procesów technologicznych.

Koszt bieżącej eksploatacji czy remontów możesz skutecznie obniżyć zabezpieczając je naszymi powłokami ochronnymi.

Nasze powłoki ograniczają ryzyko przestojów kotłów stosowanych w blokach energetycznych zmniejszając ilość dni nieplanowanych postojów w roku nawet o połowę wydłużając jednocześnie okresy nieprzerwanej eksploatacji prawie dwukrotnie.

Wykaz najnowszych prac

Galeria